Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky 

  1. Všeobecné ustanovenia 

Predávajúci: 

Coffee Sheep s.r.o. Marka Aurélia 9, 911 01 Trenčín; IČO: 46177604; DIČ: 2023264430; DIČ DPH: SK2023264430 

Kontakt: objednavky@coffeesheep.sk; 0905 329 467; 0949 816 296 

Kupujúci: 

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu, ktorý je súčasťou webu www.coffeesheep.sk 

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. V prípade, že po odoslaní objednávky ihneď nedostanete automaticky generovaný potvrdzujúci e-mail, došlo k chybe a objednávka nemusí byť zaevidovaná. V takom prípade nás prosím kontaktujte na adrese objednavky@coffeesheep.sk 

  1. Objednávanie 

Nakupovať je možné cez náš internetový obchod nasledujúcim spôsobom: v sekcii Obchod si vyberte tovar, kliknete myšou na ikonu „Pridať do košíka“. Tovar sa vloží do nákupného košíka. Potom sa môžte rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky so sumarizáciou objednaného tovaru na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli. 

Tovar si možno objednať aj e-mailom na adrese objednavky@coffeesheep.sk alebo telefonicky na čísle 0905 329 467 . V správe je potrebné uviesť názov tovaru, objednávané množstvo, kontaktné údaje a doručovaciu adresu. 

  1. Storno objednávky 

Objednávku možno stornovať e-mailom na adrese objednavky@coffeesheep.sk alebo telefonicky na číslach 0905 329 467 do 12 hodín od objednania bez udania dôvodu. 

  1. Dodacie podmienky 

Tovar je expedovaný (t. j. odovzdaný na pošte, alebo kuriérovi) do 24 hod ( v pracovnej dobe) od objednania tovaru v prípade platby kartou alebo dobierkou. V prípade platby prevodom je tovar expedovaný (t. j. odovzdaný na pošte, alebo kuriérovi) do 24 hod ( v pracovnej dobe) od pripísania prevodu platby na bankový účet predávajúceho. Skladové zásoby ponúkaného tovaru sú limitované, nakoľko ide o obmädzené-limitované množstvá. V prípade, že objednaný tovar je vypredaný, predávajúci informuje kupujúceho a ponúkne alternatívne riešenie. 

  1. Ceny a platby 

Ceny sú uvedené v eurách. Uvedené ceny za tovar sú konečné v rátane DPH. Tovar sa posiela ako balík po uhradení tovaru na účet predávajúceho IBAN SK58 7500 0000 0040 1791 3699, vedený v Československej obchodnej banke (ČSOB). Tovar bude zaslaný prostredníctvom spoločností, ktorú si kupujúci vybral pri realizácií objednávky. Uvedené poštovné sa vzťahuje na doručenie tovaru v rámci Slovenskej republiky. Pri objednávkach z iných krajín EU sa poštovné stanovuje individuálne v závislosti od krajiny a hmotnosti zásielky. Podrobnejšie informácie poskytneme na vyžiadanie na info@coffeesheep.sk
V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad. 

  1. VOC – veľkoobchodné podmienky 

K dispozícii sú na vyžiadanie na info@coffeesheep.sk alebo na telefónnych číslach 0949 816 296 

  1. Záruka a reklamácie 

Prípadné reklamácie sa riešia buď telefonicky na čísle 0905 329 467 alebo e-mailom na adrese info@coffeesheep.sk Na tovar sa vzťahuje záruka podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z. z. 

Kupujúci sa zaväzuje tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je potrebné ihneď, najneskôr však do 24 hodín nahlásiť telefonicky alebo e-mailom. Za chyby spôsobené prepravcom neručíme. 

Postup pri reklamácii: 

1) informujte nás o reklamácii telefonicky alebo e-mailom 

2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu


3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie a vašu adresu


4) priložte k zásielke kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode (faktúry). Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a sa s vami dohodneme na rýchlom vyriešení problému. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Reklamačná doba začína plynúť dňom, kedy predajca zásielku s reklamáciou prevzal a končí dňom, kedy predajca zásielku s vyreklamovaným tovarom odoslal (rozhoduje pečiatka podacej pošty). 

Poštovné a balné predajca nevracia, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru. Za prípadnú stratu zásielky reklamovaného tovaru smerom od zákazníka k predajcovi predajca nezodpovedá. Predajca nenesie zodpovednosť za vady spôsobené nesprávnym skladovaním výrobku a na poškodenie zavinené doručovateľom. 

Upozornenie: viditeľne poškodený tovar nepreberajte! 

Zrušenie objednávky: 

Ako kupujúci máte právo odstúpiť od objednávky bez akéhokoľvek postihu, v prípade že nám túto skutočnosť oznámite mailom alebo telefonicky do dňa expedície tovaru. 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
– objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (nesprávne telefónne číslo, resp. nedostupné, neodpovedá na e-maily a pod.) 

– tovar sa už nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. 

Zodpovednosť za škody na tovare a kompletnosť balenia: 

Pri dodaní tovaru kuriérskou spoločnosťou resp. poštou je kupujúci povinný prehliadnuť zásielku bezprostredne pri jej prevzatí. Pokiaľ je zistené viditeľné poškodenie obalu resp. zjavný úbytok obsahu, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Doručovateľ je povinný takýto zápis spísať. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zrejmá, je príjemca zásielky povinný obratom nahlásiť vznik škody telefonicky predávajúcemu, najneskôr však nasledujúci pracovný deň od prevzatia zásielky. Pri osobnom prevzatí tovaru je kupujúci povinný si tento prehliadnuť a skontrolovať celý obsah balenia, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.
V prípade, že obsah zásielky nieje v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. 

Ochrana osobných údajov: 

Konkrétne informácie nájdete na našej podstránke tu. 
Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 24. 5. 2018.